COMMON ERRORS IN THE USE OF ENGLISH VOCABULARY AMONG THE MALAY ESL LEARNERS IN A PUBLIC UNIVERSITY IN TERENGGANU 
Salihah Abdullah, Nor Jawanees Ahmad Hanafiah & Norhamimah Rani

DEPICTION OF SUFFERING IN CATHERINE LIM’S ‘THE REST IS BONUS’ 
Syazliyati binti Ibrahim & Rita Maria Dourado

THE 100 YEARS OF MALAY RESERVE LAND IN PENINSULAR MALAYSIA (1913 – 2013): AN ANALYSIS OF LAND SIZE TREND
Mohd Hasrol Haffiz Aliasak & Mohd Farid Sa’ad

 

 


SEE ‘MANGER’: BRAILLE MENU
Jazira Anuar, Faliza Mahamed Ali & Shareenie Shera Abdul Hamid

REVIVING THE TRADITIONAL SONGKET WEAVING INDUSTRY THROUGH THE INTRODUCTION OF NEW CREATIVE WEAVING MATERIAL
Nani Hartina Ahmad, Nor Jana Salim, Assoc. Prof.Dr Norwani Md. Nawawi & Nor Jawanees Ahmad Hanafiah

HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI: SATU KAJIAN DALAM KALANGAN KUMPULAN EKSEKUTIF DI BANK NEGARA MALAYSIA, KUALA LUMPUR
Mohd Mazni Mat Sabri, Nasina Mat Desa & Mohd Rashdan Sallehuddin

ANALISIS GAYA AL-INSH?’ UNGKAPAN SUMPAH DALAM AL-QURAN
Ahmad Mubarak Bin Ab. Razak & Ismail Bin Muhammad (PhD)

PENGGUNAAN PAPAN CERITA VIDEO ARAB (PCVA) DALAM PEMBELAJARAN BAHASA
Azman Che Mat & Nor Shaifura Musilehat